Sulge

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia)

Swedbank Pensionifond K90-99 on passiivse investeerimispoliitikaga elutsüklifond.
See tähendab, et fondivalitseja investeerib fondi vara finantsinstrumentidesse, mis järgivad globaalseid indekseid (peamiselt arenenud riikide aktsiaindekseid ja euro võlakirjaindekseid). Fondivalitseja vähendab aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu fondis aja jooksul fondi investori pensioniea lähenedes. Fond on moodustatud tähtajaliselt, s.t fondi tähtaja saabudes (aastal 2061) selle tegevus lõpetatakse ning fond ühendatakse konservatiivse pensionifondiga K1.


ISIN: EE3600109393

Lühinimi: SWK99

Registreerimise kuupäev: 08.12.2016

Strateegia: Agressiivne

Fonditasud

Väljalasketasu: 0%

Tagasivõtmistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,49%

Fondijuht

Katrin Rahe


Fondivalitseja – Swedbank Investeerimisfondid AS


Nimetus: Swedbank Investeerimisfondid AS

Registrikood: 10194399

Asutamise kuupäev: 30.04.1997

Aktsiakapital: 3 004 800 EUR

Audiitor: AS Deloitte Audit Eesti

Depositoorium: Swedbank AS

Omanikud: 100% - Swedbank Robur AB

Juhatus

Kristjan Tamla
Juhatuse esimees
Swedbank Investeerimisfondid AS-is alates 2014. aastast.
Varasemalt on töötanud erinevatel kohtadel Swedbank grupis, Eesti Pangas ning Rahandusministeeriumis. Swedbanki pensionifondidega on töötanud ka varem, aastatel 2005 kuni 2009 Hansa Investeerimisfondides ning 2009 kuni 2010 Rootsis Swedbank Roburis. Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ning saanud majandusteooria magistrikraadi Exeteri Ülikoolist Inglismaal. Finantssektori ja Eesti pensionisüsteemiga seotud töökogemus alates 1998. aastast.

Meelis Hint
Juhatuse liige, Chief Compliance Officer
Swedbank Investeerimisfondid AS-is alates 2010. aastast.
Varasemalt on töötanud Swedbank AS-is investeerimisteenuste vastavuskontrollerina ning advokaadibüroos Tark & Co advokaadina. Omab rahvusvahelise äriõiguse magistrikraadi Kesk-Euroopa Ülikoolist. Töökogemus finantssektoris alates 2007. aastast.

Kontaktid

Aadress: Liivalaia 8, 15040 Tallinn

Telefon: +372 613 1606

Faks: +372 613 1636

E-post: funds@swedbank.ee

Kodulehekülg: www.swedbank.ee