Sulge

SEB Energiline Pensionifond

SEB Energiline Pensionifond on kohustusliku kogumispensioni fond, mis investeerib kuni 75 % varade turuväärtusest aktsiariski kandvatesse väärtpaberitesse, ülejäänu peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse. Riskide hajutamiseks jaotatakse fondi investeeringud maailma erinevate geograafiliste piirkondade ja tööstusharude vahel.
Sobiva fondi valik sõltub oodatavast tulust ning isiku riskitaluvusest – mida suuremat pikaajalist tulu investor oma investeeringult soovib, seda riskantsemat fondi (suurema aktsiaosakaaluga fondi) tuleks eelistada.
SEB Energiline Pensionifond sobib pigem

keskmisest kõrgema riskitaluvusega inimestele, kellel on pensioniealiseks saamiseni aega enam kui 5 aastat
inimesele, kes on valmis kogumisperioodi vältel taluma keskmisest suuremat pensionivara väärtuse kõikumist


ISIN: EE3600103297

Lühinimi: SEK75

Registreerimise kuupäev: 25.06.2009

Strateegia: Agressiivne

Aruanded

Aasta 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Fonditasud

Väljalasketasu: 0%

Tagasivõtmistasu: 0%

Valitsemistasu: 1,06%

Fondijuht

Endriko Võrklaev, Vladislavas Zaborovskis

Endriko Võrklaev (1975) – Chartered Financial Analyst®. Varem töötanud ICI Trust AS-is väärtpaberispetsialistina ja Audentese Ülikoolis lektorina. Lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ärirahanduse ja investeeringute erialal ning omandanud magistrikraadi Estonian Business School’is.

Vladislavas Zaborovskis (1977) – Chartered Financial Analyst®. Varem töötanud fondijuhina Leedu varahaldusettevõtjas SEB Investiciju Valdymas. Magistrikraad Vilniuse Ülikoolist panganduse erialal.


Fondivalitseja – AS SEB Varahaldus


Nimetus: AS SEB Varahaldus

Registrikood: 10035169

Asutamise kuupäev: 22.05.1996

Aktsiakapital: 3 035 803.31 EUR

Audiitor: AS PricewaterhouseCoopers

Depositoorium: AS SEB Pank

Omanikud: 100% - AS SEB Pank

Juhatus

Sven Kunsing (snd 1972) – juhatuse liige. Töötab SEB Varahalduses alates 2004. aasta algusest. Eelnevalt töötanud SEB Panga Raha- ja Kapitaliturgude valdkonnas turuanalüüsi divisijoni direktorina. Kuni 2003. aasta lõpuni oli ALCO liige, Investeeringute komitee liige ja strateegiakomitee esimees. Varasemalt töötanud ka investeerimiskonsultandi, väärtpaberimaakleri ning portfelli- ja fondihaldurina. Omandanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas bakalaureuse kraadi.

Imanta Hütt (snd 1973) - juhatuse liige alates 2013. aasta maist. Varem töötanud SEB Panga õigusdivisjonis juristina ning olnud ka varasemalt SEB Varahalduse juhatuse liige. Lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna.

Kontaktid

Aadress: Tornimäe 2, 15010 Tallinn

Telefon: +372 665 5100

Faks: +372 665 7122

E-post: fondid@seb.ee, pension@seb.ee

Kodulehekülg: www.seb.ee