Sulge

Swedbank Pensionifond K100

Swedbank Pensionifond K100 on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Kuni 100% fondi varadest on lubatud investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondi vara võib olla investeeritud ka võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse. Aktsiastrateegia eesmärgiks on tagada võimalikult kõrge tootlus pikaajalise kogumise tulemusena. Lühiajaliselt on võimalik kapitali väärtuse kahanemine ning osaku hinna ulatuslik kõikumine.


ISIN: EE3600103248

Lühinimi: SWK75

Registreerimise kuupäev: 10.06.2009

Strateegia: Agressiivne

Aruanded

Aasta 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Fonditasud

Väljalasketasu: 0%

Tagasivõtmistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,54%

Jooksvad tasud, 2019 : 0,70%

Fondijuht

Katrin Rahe

Katrin Rahe on Swedbank Investeerimisfondid AS-is alates 2010. aastast. Töökogemust Töökogemust finantssektoris alates 1996. aastast. Varem on töötanud Eesti Panga finantsturgude osakonnas riskihaldurina (al. 1996) ning seejärel portfellihaldurina (al. 1998), vastutades välisvaluutareservide osaks oleva võlakirja- ja rahaturuportfellide igapäevase aktiivse investeerimise eest. Seejärel töötas al. 2009. aastast Nordea Bank Plc Eesti filiaalis privaatpanganduse üksuses portfellihaldurina, tegutsedes nii aktsia- kui võlakirjaturgudel. Ta lõpetas 1996. a. cum laude Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ja kaitses 1997.-l aastal tehnikamagistri kraadi majandusliku andmetöötluse erialal. 2000-2002 osales CFA eksamiprogrammis, CFA Institute'i liige.


Fondivalitseja – Swedbank Investeerimisfondid AS


Nimetus: Swedbank Investeerimisfondid AS

Registrikood: 10194399

Asutamise kuupäev: 30.04.1997

Aktsiakapital: 3 004 800 EUR

Audiitor: AS PricewaterhouseCoopers

Depositoorium: Swedbank AS

Omanikud: 100% - Swedbank Robur AB

Juhatus

Kristjan Tamla
Juhatuse esimees
Swedbank Investeerimisfondid AS-is alates 2014. aastast.
Varasemalt on töötanud erinevatel kohtadel Swedbank grupis, Eesti Pangas ning Rahandusministeeriumis. Swedbanki pensionifondidega on töötanud ka varem, aastatel 2005 kuni 2009 Hansa Investeerimisfondides ning 2009 kuni 2010 Rootsis Swedbank Roburis. Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ning saanud majandusteooria magistrikraadi Exeteri Ülikoolist Inglismaal. Finantssektori ja Eesti pensionisüsteemiga seotud töökogemus alates 1998. aastast.

Meelis Hint
Juhatuse liige, Chief Compliance Officer
Swedbank Investeerimisfondid AS-is alates 2010. aastast.
Varasemalt on töötanud Swedbank AS-is investeerimisteenuste vastavuskontrollerina ning advokaadibüroos Tark & Co advokaadina. Omab rahvusvahelise äriõiguse magistrikraadi Kesk-Euroopa Ülikoolist. Töökogemus finantssektoris alates 2007. aastast.

Kontaktid

Aadress: Liivalaia 8, 15040 Tallinn

Telefon: +372 613 1606

Faks: +372 613 1636

E-post: funds@swedbank.ee

Kodulehekülg: www.swedbank.ee