Sulge

Fonditasude võrdlus

Fonditasude võrdlus sisaldab järgmisi näitajad:

 • Osakute väljalasketasu
 • Osakute tagasivõtmistasu*
 • Pensionifondi valitsemistasu**

Konservatiivne

Fond Väljalasketasu Tagasivõtmistasu Valitsemistasu
LHV Pensionifond XS 0% 0% 0,576%
Luminor C Pensionifond 0% 0% 0,7%
SEB Konservatiivne Pensionifond 0% 0% 0,49%
Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) 0% 0% 0,29%
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond 0% 0% 0,34%

Tasakaalustatud

Fond Väljalasketasu Tagasivõtmistasu Valitsemistasu
LHV Pensionifond M 0% 0% 0,96%
LHV Pensionifond S 0% 0% 0,672%
Luminor B Pensionifond 0% 0% 1,19%
SEB Optimaalne Pensionifond 0% 0% 0,82%
Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) 0% 0% 0,79%

Progressiivne

Fond Väljalasketasu Tagasivõtmistasu Valitsemistasu
LHV Pensionifond L 0% 0% 1,20%
Luminor A Pensionifond 0% 0% 1,19%
SEB Progressiivne Pensionifond 0% 0% 1,09%
Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) 0% 0% 0,83%

Agressiivne

Fond Väljalasketasu Tagasivõtmistasu Valitsemistasu
LHV Pensionifond Eesti 0 0 1.20%
LHV Pensionifond Indeks 0% 0% 0,39%
LHV Pensionifond XL 0% 0% 1,20%
Luminor A Pluss Pensionifond 0% 0% 1,19%
SEB Energiline Pensionifond 0% 0% 1,06%
SEB Energiline Pensionifond Indeks 0% 0% 0,29%
Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) 0% 0% 0,83%
Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) 0% 0% 0,49%
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond 0% 0% 0,34%

NB! Passiivselt juhitavad fondid on:

 • LHV Pensionifond Indeks,
 • SEB Energiline Pensionifond Indeks,
 • Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia),
 • Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond ja
 • Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond.

* Investeerimisfondide seaduse kohaselt ei või konservatiivse pensionifondi tagasivõtutasu määr olla suurem kui 0,05% osaku puhasväärtusest ja teiste kohustuslike pensionifondide puhul 0,1% osaku puhasväärtusest.
Tagasivõtmistasu ei võeta vanaduspensioniealistelt osakuomanikelt ega nendelt, kellel sellesse ikka jõudmiseni on jäänud viis aastat või vähem.

** Kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määra vähendatakse sõltuvalt fondivalitseja valitsetavate kõigi kohustuslike pensionifondide aktivate turuväärtuse summast. Määrade vähendamise ulatuse ja selle arvutamise korra leiate siit.

Mõisted:

 • Väljalasketasu – osakute väljalaskmisel fondivalitseja poolt võetav teenustasu.
 • Tagasivõtmistasu – osakute lunastamisel (fondivalitseja poolt tagasi võtmisel) fondivalitseja poolt võetav teenustasu.
 • Valitsemistasu – tasu pensionifondivalitsejale pensionifondi valitsemise eest. Valitsemistasu ei too osakuomanikule kaasa täiendavaid rahalisi arveldusi, vaid selle võrra väheneb osaku puhasväärtus (NAV).