Sulge

Fonditasude võrdlus

Fonditasude võrdlus sisaldab järgmisi näitajad:

  • Osakute väljalasketasu
  • Osakute tagasivõtmistasu*
  • Pensionifondi valitsemistasu**

Konservatiivne

Fond Väljalasketasu Tagasivõtmistasu Valitsemistasu
LHV Pensionifond XS 0% 0% 0,504%
Luminor C Pensionifond 0% 0% 0,70%
SEB Konservatiivne Pensionifond 0% 0% 0,39%
Swedbank Pensionifond K10 0% 0% 0,29%
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond 0% 0% 0,34%

Tasakaalustatud

Fond Väljalasketasu Tagasivõtmistasu Valitsemistasu
LHV Pensionifond M 0% 0% 0,60%
LHV Pensionifond S 0% 0% 0,60%
Luminor B Pensionifond 0% 0% 0,94%
SEB Optimaalne Pensionifond 0% 0% 0,72%
Swedbank Pensionifond K30 0% 0% 0,54%

Progressiivne

Fond Väljalasketasu Tagasivõtmistasu Valitsemistasu
LHV Pensionifond L 0% 0% 0.60%
Luminor A Pensionifond 0% 0% 0,94%
SEB Energiline Pensionifond 0% 0% 0,72%
SEB Progressiivne Pensionifond 0% 0% 0,72%
Swedbank Pensionifond K60 0% 0% 0,54%

Agressiivne

Fond Väljalasketasu Tagasivõtmistasu Valitsemistasu
LHV Pensionifond Eesti 0% 0% 0.60%
LHV Pensionifond Indeks 0% 0% 0,39%
LHV Pensionifond Roheline 0% 0% 0,4067%
LHV Pensionifond XL 0% 0% 0.60%
Luminor A Pluss Pensionifond 0% 0% 0,94%
SEB Pensionifond 100 0% 0% 0,72%
SEB Pensionifond Indeks 100 0% 0% 0,29%
Swedbank Pensionifond K100 0% 0% 0,54%
Swedbank Pensionifond K1990-1999 indeks 0% 0% 0,41%
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond 0% 0% 0,34%

* Investeerimisfondide seaduse kohaselt ei või konservatiivse pensionifondi tagasivõtutasu määr olla suurem kui 0,05% osaku puhasväärtusest ja teiste kohustuslike pensionifondide puhul 0,1% osaku puhasväärtusest.

Tagasivõtmistasu ei võeta vanaduspensioniealistelt osakuomanikelt ega nendelt, kellel sellesse ikka jõudmiseni on jäänud viis aastat või vähem.

** Kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määra vähendatakse sõltuvalt fondivalitseja valitsetavate kõigi kohustuslike pensionifondide aktivate turuväärtuse summast. Määrade vähendamise ulatuse ja selle arvutamise korra leiate siit.

Mõisted:

  • Väljalasketasu – osakute väljalaskmisel fondivalitseja poolt võetav teenustasu.
  • Tagasivõtmistasu – osakute lunastamisel (fondivalitseja poolt tagasi võtmisel) fondivalitseja poolt võetav teenustasu.
  • Valitsemistasu – tasu pensionifondivalitsejale pensionifondi valitsemise eest. Valitsemistasu ei too osakuomanikule kaasa täiendavaid rahalisi arveldusi, vaid selle võrra väheneb osaku puhasväärtus (NAV).