Sulge

Rahvapension

Rahvapension tagab miinimumpensioni neile inimestele, kel ei ole õigust vanaduspensionile.

Rahvapensioni saamise õigus on:

  • Eesti alalisel elanikul;
  • tähtajalise elamisloa alusel Eestis elaval välismaalasel.

Rahvapensioni saamiseks peab selle taotleja olema Eestis elanud vähemalt viis aastat enne pensioni taotlemist. Alates 01.04.2018 a on rahvapensioni suurus 189,31 eurot.

Rahvapension määratakse isikule, kel puudub vanaduspensioni või töövõimetuspensioni saamiseks nõutav tööstaaž. Rahvapensioni saab taotleda siis, kui olete saanud 63-aastaseks või Teie töövõime kaotuse protsent on vähemalt 40.

Rahvapension määratakse ka toitja surma korral tema perekonnaliikmetele, kellel seoses toitja nõutava pensionistaaži puudumisega ei ole õigust toitjakaotuspensionile. Samas oli toitja elanud Eestis alalise elanikuna või tähtajalise elamisloa alusel vähemalt 1 aasta.

Õigus rahvapensionile ei laiene järgmistele isikutele:

  • kes on elanud Eestis vähem kui 5 aastat enne pensioni taotlemist
  • kellele on pension määratud välislepingu alusel
  • kes saavad välisriigi pensioni
  • kellel puudub kehtiv elamisluba