Sulge

Laste arv

Kuidas mõjutab laste arv perekonnas riikliku pensioni arvestamist?

Pensioniõigusliku tööstaaži hulka arvatakse ühel vanematest (ka võõrasvanemal või eestkostjal) 2 aastat iga lapse kohta, keda ta on kasvatanud vähemalt 8 aastat.

Kui olete kasvatanud lapsi koos abikaasaga, tuleb ühel vanemal esitada elukohajärgsele pensioniametile avaldus selle kohta, et ta loobub laste kasvatamise staažiaastatest teise vanema kasuks. Seda saab teha koos pensioniavalduse esitamisega pensioniametis.

Alates 2018. aastast hakatakse maksma täiendavat pensionilisa ühe aastahinde suuruses (aastahinde väärtus on 5,767 eurot) iga lapse eest, keda on kasvatatud vähemalt 8 aastat. Täiendava pensionilisa saamiseks ei pea esitama avaldust. Nendele, kelle pension on määratud enne 01.01.2018 ja kes saavad pensioniõiguslikku staaži või pensionilisa laste kasvatamise eest, arvutatakse pensionile juurde täiendav pensionilisa automaatselt.

Soodustingimustel vanaduspension

Kui on olemas nõutav tööstaaž (vähemalt 15 aastat), on võimalik jääda soodustingimustel vanaduspensionile:

Emal, isal, võõrasvanemal, eestkostjal või hooldajal,
kes on kasvatanud vähemalt 8 aastat
Vanaduspensioni taotlemine on võimalik
alla 18-aastast keskmise, raske või sügava puudega last
või viit või enamat last
5 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist
viite või enamat last 5 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist
nelja last 3 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist
kolme last 1 aasta enne vanaduspensioniikka jõudmist