Sulge

Pensionisüsteem

Pension (ld k pensio, maks) on regulaarne rahaline väljamakse vanaduse, töövõimetuse ja toitja kaotuse korral.

Eesti pensionisüsteemi eesmärk on aidata inimestel vanaduspensionile minnes säilitada nende senine elustandard ja igakuine sissetulek.

Eesti pensionisüsteem toetub kolmele sambale:

I sammas: Riiklik pension
II sammas: Kohustuslik kogumispension
III sammas: Täiendav kogumispension

Pensioni kujunemine