Sulge

Vanaduspensioni ehk I samba kalkulaator

NB! Kalkulaator ei ennusta ette pensioni summat Teie pensioniea saabumise kuupäeval, vaid arvutab pensioni suuruse vastavalt Teie sisestatavatele andmetele ja praegu kehtivatele määradele (aastahinne ja baasosa).

  – kohustuslikud väljad
  – abi kalkulaatori kasutamiseks
Sünnikuupäev
Sugu      
Pensioniea saabumise kuupäev
Pensionile mineku kuupäev
Enne 2013. aasta 1. jaanuari sündinud laste arv
Iga lapse kohta, kes on sündinud enne 31. detsembrit 2012 ja keda vanem on kasvatanud vähemalt 8 aastat, arvestatakse juurde pensioniõiguslikku staaži või pensionilisa 2 aastahinde väärtuses. Lisa saab kasutada üks vanem korraga.
2013. aastal ja hiljem sündinud laste arv (märgi juhul, kui Sa ei ole liitunud II sambaga)
Kui oled sündinud enne 1983. aasta 1. jaanuari ja EI OLE liitunud pensioni II sambaga, siis arvestatakse Su pensionile lisa 3 aastahinde suuruses iga lapse kohta, kes on sündinud pärast 2013. aasta 1. jaanuari. Säte rakendub aastal 2021, mil täitub 8 aastat laste sünnist. Pensionilisa saab kasutada üks vanem korraga.
Kuni 1998. aastani (kaasa arvatud) kutseõppes või kõrgkooli statsionaarses õppes õpitud periood
Õpiaeg kutseõppeasutuse päevases õppevormis või kõrgkooli statsionaarses õppevormis arvatakse pensioniõigusliku staaži hulka õppeaja kestuse ulatuses kuni 1998. aasta 31. detsembrini.
Pensioniõiguslik (töö)staaž kuni 31. detsembrini 1998. a (märkida periood).
NB! Õppimise perioodi ja tööstaaži aastaid sama aja eest ei saa topelt arvestada.
Pensioniõiguslikku staaži arvestatakse kuni 31. detsembrini 1998. a n.ö "tööaastatena". Pensioniõigusliku staaži hulka arvatakse tegevuse aeg, kui tööandja oli kohustatud maksma sotsiaalmaksu.
Avaliku teenistuse aastad
Avalikuks teenistuseks loetakse riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuses töötamist.
Muud pensioniõiguslikud aastad, mida ei ole eelnevalt märgitud ja kui seda aega ei ole juba arvatud mõne teise pensioniõigusliku staaži hulka
Näiteks: kaitseväeteenistuse aastad, muud sooduskorras arvestatavad lisa-aastad.
NB! Õppimise perioodi ja tööstaaži aastaid sama aja eest ei saa topelt arvestada.
Pärast 1999. aasta 1. jaanuari kogunenud kindlustusosakute summa Kodanikuportaalist
Vaata: Kodanikuportaal (www.eesti.ee) => Toetused ja sotsiaalabi => Pensionikindlustuse registri teatis
Arvestuslik pension
-
Arvestuslik pension, kui pensionile jäädakse riikliku pensioniea saabumise kuupäeval.
Varem pensionile mindud (kuudes)
-
Ennetähtaegse vanaduspensioni arvutamisel vähendatakse pensioni suurust iga varem pensionile jäädud kuu eest 0,4% võrra.
Edasi lükatud (kuudes)
-
Edasilükatud vanaduspensioni arvutamisel suurendatakse pensioni suurust iga hiljem pensionile jäädud kuu eest 0,9% võrra.
Pensionilisa iga lapse eest, keda on kasvatatud vähemalt 8 aastat
-
Suurendamise % avaliku teenistuse eest
-
Pension -
     Tühjenda väljad

Hoiatus: Pensioni suurus on arvutatud Teie poolt sisestatud andmete alusel. Kuigi Pensionikeskus on teinud omalt poolt kõik võimaliku, et käesoleval leheküljel sisalduv teave oleks täpne ja ajakohane, ei garanteeri Pensionikeskus informatsiooni õigsust ega vastuta informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.