Sulge

Täiendava kogumispensioni kindlustuste statistika

Selts 2016 IV kv 2017 I kv 2017 II kv 2017 III kv Kokku Reserv Valuuta
Compensa Life Vienna Insurance Group SE 154 85 125 107 9545 49870 EUR
ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal 5 1 3 0 4014 18661 EUR
Mandatum Life Insurance Baltic SE 7 14 8 6 2916 12403 EUR
SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS 221 121 152 117 17629 67488 EUR
Swedbank Life Insurance SE 418 484 392 284 22368 98877 EUR