Sulge

Kasutustingimused

Käesoleva lehekülje haldaja on AS Eesti Väärtpaberikeskus.

Kuigi AS Eesti Väärtpaberikeskus on teinud omalt poolt kõik võimaliku, et käesoleval leheküljel sisalduv teave oleks täpne ja ajakohane, ei garanteeri AS Eesti Väärtpaberikeskus informatsiooni õigsust ega vastuta informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

Käesoleval leheküljel sisalduvat informatsiooni võib reprodutseerida ja levitada vaid viitega allikale (www.pensionikeskus.ee) ning sellest tuleb teavitada AS Eesti Väärtpaberikeskust.

Käesoleva lehekülje kasutamist tõlgendab AS Eesti Väärtpaberikeskus kui kinnitust, et kasutaja on käesolevate tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid.