Sulge

Eluaegsed maksed kindlustusseltsist

Kui kogutud summa on kasvanud üle 50-kordse rahvapensioni määra, tuleb kindlasti sõlmida kindlustusandjaga pensionileping, mis tagab eluaegsed maksed kindlustusseltsist.

Reeglina sõlmib inimene pensionifondi paigutatud summade väljamaksmiseks kindlustusandjaga (kindlustusseltsiga) kogumispensioni kindlustuslepingu ehk pensionilepingu, mille järel kantakse pensionifondist kogu summa isiku poolt valitud kindlustusandjale.

Kui kogutud summa ei ole piisavalt suur (jääb alla 50-kordse rahvapensioni määra), on kindlustusandjal õigus pensionilepingu sõlmimisest keelduda.

Väljamakseid tehakse pensionilepingu alusel eluaegse annuiteedina, st pensionisaaja ehk kindlustusvõtja elu lõpuni. Elu lõpuni tehtavad maksed arvutab välja kindlustusandja, kasutades annuiteedi arvutamise valemit.

Väljamaksete puhul saab valida, kas soovitakse igakuiseid või kvartaalseid makseid. Summad võivad olla võrdsed või suurenevad ning väljamakseid on õigus saada vähemalt kord kvartalis.

Pensionilepingu sõlmimist pakkuvad kindlustusseltsid on: