Sulge

Kogumispensioni register

Teie kogumispensioniga liitumise kohta peetakse arvestust pensioniregistris.

Registris on registreeritud Teie esitatud kogumispensioni avaldused, valitud fondid, makstud sissemaksed, omandatud pensionifondi osakud, väljamaksed, fondide vahetamised ja muud kogumispensioniga seotud toimingud.

Pensioniregistris (edaspidi register) on lisaks kohustusliku kogumispensioni ehk II samba andmetele arvel ka vabatahtliku kogumispensioni ehk III samba pensionifondide osakud.

  • pensionifondid (emitendid), nende poolt emiteeritud väärtpaberid ja väärtpaberite omanikud;
  • väärtpaberiomanikud ja neile kuuluvad väärtpaberid (pensionikontod ja väärtpaberikontod);
  • väärtpaberite (pensionifondi osakute) omandamine ja võõrandamine.

Kontosid on registris kahte tüüpi:

  • pensionikontod (II samba osakute hoidmiseks)
  • väärtpaberikontod (III samba osakute hoidmiseks)

Oma pensionikontoga saate tutvuda, kui sisenete “Minu konto” lehele.

Registri pidamine ja andmete töötlemine toimub kooskõlas alltoodud õigusaktidega:

Pensionikeskuse põhifunktsioonid

AS Pensionikeskus (PK) on Eesti väärtpaberituru infrastruktuuri asutus, mille põhifunktsioon on kohustuslike ja vabatahtlike pensionifondide osakute hoiustamine dematerialiseeritud (elektroonilisel) kujul. Pensionikeskuses toimub tehingute realiseerimiseks vajaliku informatsiooni töötlemine, väärtpaberite omandiõiguse, selle muutuste ja tehingute registreerimine.

Pensionikeskus on Nasdaq Baltic CSD tütarettevõte.

Kontaktandmed

AS Pensionikeskus
Aadress: Tartu mnt 2, CITY PLAZA, 10145 Tallinn
Telefon: +372 6 408 886
Faks: +372 6 408 801
Arvelduskonto: EE232200221021030304 (AS Swedbank)
E-post: info@pensionikeskus.ee