Sulge

Kogumispensioni register

Teie kogumispensioniga liitumise kohta peetakse arvestust Eesti väärtpaberite keskregistris, kuhu kuulub ka kogumispensioni register.

Registris on registreeritud Teie esitatud kogumispensioni avaldused, valitud fondid, makstud sissemaksed, omandatud pensionifondi osakud, väljamaksed, fondide vahetamised ja muud kogumispensioniga seotud toimingud.

Eesti väärtpaberite keskregistris (edaspidi register) on lisaks kogumispensioni andmetele arvel ka isikute väärtpaberid ja väärtpaberitega seotud andmed. Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja on AS Eesti Väärtpaberikeskus (edaspidi EVK).

  • ettevõtted (emitendid), nende poolt emiteeritud väärtpaberid ja väärtpaberite omanikud (aktsiaraamat, osanike nimekiri vms);
  • väärtpaberiomanikud ja neile kuuluvad väärtpaberid (väärtpaberikontod ja pensionikontod);
  • väärtpaberite omandamine, võõrandamine ja pantimine.

Kontosid on registris kahte tüüpi:

  • väärtpaberikontod
  • pensionikontod

Oma pensionikontoga saate tutvuda, kui sisenete “Minu konto” lehele. Oma väärtpaberikontoga saate tutvuda “e-Registri” lehel

Registri pidamine ja andmete töötlemine toimub kooskõlas alltoodud õigusaktidega:

Eesti Väärtpaberikeskuse põhifunktsioonid

AS Eesti Väärtpaberikeskus (EVK) on väärtpaberituru infrastruktuuri asutus, mille põhilised funktsioonid on dematerialiseeritud väärtpaberite, sealhulgas kohustuslike pensionifondide osakute hoiustamine, väärtpaberitehingute realiseerimiseks vajaliku informatsiooni töötlemine, tasaarvelduste täitmine, väärtpaberite omandiõiguse muutuste, laenu, pandi ja muude Eesti väärtpaberite keskregistrisse kantud väärtpaberitega tehtud tehingute registreerimine. EVK on Nasdaq Tallinna börsi tütarettevõte.

Kontaktandmed

AS Eesti Väärtpaberikeskus
Aadress: Tartu mnt 2, CITY PLAZA, 10145 Tallinn
Telefon: +372 6 408 840 (Registri infotelefon), +372 6 408 886 (Pensionikeskus)
Faks: +372 6 408 801
Arvelduskonto: EE232200221021030304 (AS Swedbank)
E-post: info@e-register.ee, info@pensionikeskus.ee
Kodulehekülg: http://www.e-register.ee