Sulge

Fonditasude võrdlus

Fonditasude võrdlus sisaldab järgmisi näitajad:

  • Osakute väljalasketasu
  • Osakute tagasivõtmistasu*
  • Pensionifondi valitsemistasu**

Konservatiivne

Fond Väljalasketasu Tagasivõtmistasu Valitsemistasu
LHV Pensionifond Intress 0% 0% 0,54285%
LHV Pensionifond S 0% 0% 0,79800%
LHV Pensionifond XS 0% 0% 0,62802%
Nordea Pensionifond C 0% 0% 0,75%
SEB Konservatiivne Pensionifond 0% 0% 0,49%
Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) 0% 0,05% 0,29%

Tasakaalustatud

Fond Väljalasketasu Tagasivõtmistasu Valitsemistasu
LHV Pensionifond 25 0% 0% 0,96425%
LHV Pensionifond M 0% 0% 1,06400%
Nordea Pensionifond B 0% 0% 1,37%
SEB Optimaalne Pensionifond 0% 0% 1,0115%
Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) 0% 0,1% 0.87%

Progressiivne

Fond Väljalasketasu Tagasivõtmistasu Valitsemistasu
LHV Pensionifond 50 0% 0% 1,23025%
LHV Pensionifond L 0% 0% 1,33000%
Nordea Pensionifond A 0% 0% 1,47%
SEB Progressiivne Pensionifond 0% 0% 1,1671%
Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) 0% 0,1% 0.92%

Agressiivne

Fond Väljalasketasu Tagasivõtmistasu Valitsemistasu
LHV Pensionifond Indeks 0% 0% 0.39%
LHV Pensionifond XL 0% 0% 1,33000%
Nordea Pensionifond A Pluss 0% 0% 1,56%
SEB Energiline Pensionifond 0% 0% 1,3227%
SEB Energiline Pensionifond Indeks 0% 0% 0.49%
Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) 0% 0,1% 0.92%
Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) 0% 0,1% 0.49%

NB! Passiivselt juhitavad fondid on:

  • LHV Pensionifond Indeks,
  • SEB Energiline Pensionifond Indeks ja
  • Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia).

* Investeerimisfondide seaduse kohaselt ei või konservatiivse pensionifondi tagasivõtutasu määr olla suurem kui 0,05% osaku puhasväärtusest ja teiste kohustuslike pensionifondide puhul 0,1% osaku puhasväärtusest.
Tagasivõtmistasu ei võeta vanaduspensioniealistelt osakuomanikelt ega nendelt, kellel sellesse ikka jõudmiseni on jäänud viis aastat või vähem.

** Kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määra vähendatakse sõltuvalt fondivalitseja valitsetavate kõigi kohustuslike pensionifondide aktivate turuväärtuse summast. Määrade vähendamise ulatuse ja selle arvutamise korra leiate siit.

Mõisted:

  • Väljalasketasu – osakute väljalaskmisel fondivalitseja poolt võetav teenustasu.
  • Tagasivõtmistasu – osakute lunastamisel (fondivalitseja poolt tagasi võtmisel) fondivalitseja poolt võetav teenustasu.
  • Valitsemistasu – tasu pensionifondivalitsejale pensionifondi valitsemise eest. Valitsemistasu ei too osakuomanikule kaasa täiendavaid rahalisi arveldusi, vaid selle võrra väheneb osaku puhasväärtus (NAV).